Пятница, 21.06.2019, 00:37
Сайт комунального закладу "Опорна школа "Оскільський ліцей Оскільської сільської ради 
Ізюмського району Харківської області""
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Допрофільна підготовка та профільне навчання [0]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 56
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Пояснювальна записка
до навчального плану 
комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей 
Оскільської сільської ради 
Ізюмської району Харківської області»»
на 2018/2019 навчальний рік

І. Загальні засади
Навчальний план складено на підставі освітніх програм комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»»:
у початкових класах:
- у 1 класі – освітня програма І ступеня (1 клас) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради,від 07.06.2018 протокол №7);
- у 2-4-х класах – освітня програма І ступеня (2-4 класи) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 07.06.2018 протокол №7);
в основній школі:
- у 5-9-х класах – освітня програма ІІ ступеня (5-9 класи) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради,від 07.06.2018 протокол №7);
у старшій школі:
- у 10 класі – освітня програма ІІІ ступеня (10 клас) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 07.06.2018 протокол №7);
- в 11 класі – освітня програма ІІІ ступеня (11 клас) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 07.06.2018 протокол №7).
Освітній процес у закладі дошкільної освіти буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, наказів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012 № 615  «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (лист МОН України від 01.08.2017 № 1/11-7684). Додатка до листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».
Мова навчання у закладі – українська.
Заклад освіти є ліцеєм, який у своїй структурі має заклад дошкільної освіти, початкову школу, гімназію та філію і працює за 5-денним робочим тижнем.
Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від09.11.2015 №1/11- 16163).
Освітній процес у закладі дошкільної освіти буде здійснюватися за напрямами: гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий.
Навчання у 10-класі здійснюватиметься за географічним профілем (профільний предмет – географія), в 11 класі - за універсальним профілем.
За рішенням педагогічної ради від 22.06.2018 протокол №8, курси за вибором оцінюються за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, бали виставляються на сторінках класних журналів; факультативи та індивідуальні і групові заняття, консультації – не оцінюються, записи здійснюються в окремому журналі.
Мережа ліцею складатиме 12 класів,  204 учнів.
15 учнів філії 1, 2, 4, 6, 7, 9 класів будуть навчатися за індивідуальним планом.
Навчальний план складено для закладу освіти з українською мовою навчання.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Планування освітнього процесу для дітей закладу дошкільної освіти здійснюється за лініями розвитку, з реалізацією блочно-тематичного принципу та організацій життєдіяльності вихованців, організовано освітню зайнятість за різними формами. Однією з форм роботи є заняття, тип яких визначає вихователь залежно від:
- спрямованості змісту (предметне, інтегроване, комплексне);
- дидактичних цілей на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, сюжетно-ігрові), на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, предметні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри);
- способу організації (групові, підгрупові, індивідуальні).
Планування та організація життєдіяльності в закладі дошкільної освіти здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування. Рівномірно розподіляються види активності за освітніми лініями розвитку протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота.
В освітньому процесі в дошкільному підрозділі реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Зміст інваріантної складової забезпечується через програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2016)».
Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм:
«Про себе треба знати, про себе треба дбати».
- Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (Лист ІІТЗО від 08.11.2013No 14.1/12-Г-632) - інтегрується в освітні лінії: особистість дитини та дитина в соціумі.
Україна-моя Батьківщина.
- Парціальна програма національно-дошкільного віку. (Лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)– інтегрується в освітніх лініях: особистість дитини, дитина в соціумі, дитина в світі культури, гра дитини.
Навчальний план передбачає реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти: інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій інтегруються завдання і зміст парціальних програм у зміст різних видів діяльності дітей передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. Зміст варіативної складової робочого навчального плану конкретизовано з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів і можливостей школи щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення. 
Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси, вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. Зміст варіативної складової робочого навчального плану конкретизовано з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів і можливостей школи щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення.
З метою виховання соціально-компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей, відповідальних громадян країни, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських цінностей та розвитку здібностей учнів, відведено години на вивчення курсів за вибором:
Виділяються додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:
- з метою виконання освітніх програм:
образотворче мистецтво — 2-4 клас — по 0,5 години на тиждень;
музичне мистецтво - 2-4 клас — по 0,5 години на тиждень;
- з метою виконання програм за географічним профілем виділяються додаткові години:
- в 10 класі:
географія – 3,5 годин на тиждень
математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) — 2 години на тиждень.
З вибірково - обов’язкових предметів в 10 класі:
інформатика – 2 години на тиждень;
технології – 1 година на тиждень.
З метою виконання програм академічного рівня універсального профілю виділяються додаткові години:
- в 11 класі:
алгебра і початки аналізу – 1 година на тиждень;
геометрія — 2 години на тиждень;
хімія – 1 година на тиждень;
- в 10 класі:
іноземна мова (німецька) – 1 година на тиждень.
З метою утвердження патріотизму та національної самосвідомості учнівської молоді - на вивчення предмету «Захист Вітчизни» - в 10-11 класах відводиться додатково по 0,5 години на тиждень.
Відведено години на вивчення курсу «Харківщинознавство» у 8, 9 класах закладу по 1 годині на тиждень; курсу “Православна культура Слобожанщини” у 5, 7  класах по 0,5 години на тиждень, у 6 класі - 1 година на тиждень.
З метою виховання високої читацької і загальної культури, почуття національної свідомості, відводиться додатково 0,5 години на тиждень на вивчення факультативного курсу у 6 класі «Шкільна риторика».
Відведено 1 годину в 5 класі для вивчення факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», з метою створення умов для формування громадських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, вирішення конфліктів, ненасильницької поведінки.
З метою виховання соціально-компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей, відповідальних громадян країни, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських цінностей та розвитку здібностей учнів, відведено години на вивчення курсів за вибором:
-  1 година  на тиждень на вивчення у 8 класі курсу «Креслення»;
-  1 година на тиждень на вивчення у 8 класі курсу "У світі поетичного слова".
З метою розвитку здібностей учнів, з урахуванням інтересів і потреб відведено години на вивчення курсів:
- «Українознавство» у 7 класі - 1 година на тиждень;
- «Життя рослин» у 7 класі - 1 година на тиждень;
- «Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія» в 11 класі - 1 година на тиждень.
На вивчення предмету «Я досліджую світ» у 1 класі – 1 година на тиждень.
З метою належної підготовки учнів до ЗНО, врахуванням побажань батьків та кращого засвоєння програмового матеріалу, поглиблення і систематизації знань, розвитку творчих здібностей, практичних навичок учнів, удосконалення орфографічної грамотності учнів, відводиться на проведення індивідуальних занять та консультацій:
- в 7 класі з української мови – 0,5 годин на тиждень
- у 8 класі з української мови – 0,5 години на тиждень.
- в 9 класі з української мови – 1 година на тиждень.
- в 10 класі з української мови – 1 година на тиждень.
- в 11 класі з української мови – 2 години на тиждень. 
- в 11 класі з історії України – 1 година на тиждень. 
З метою популяризації споживчих знань, спрямованих на виховання цивілізованого, культурного, активного споживача:
- на вивчення курсу «Родинні фінанси» - 1 година на тиждень у 5 класі; 
- на вивчення курсу «Фінансово-грамотний споживач» - 1 година на тиждень у  6 класі.
З метою створення умов для формування моральної культури і культури поведінки учнів відведено по 1 годині на тиждень в 5-6 класах закладу на вивчення курсу “Етика”.    
Відповідно до статевих особливостей учнів та їх інтересів, які визначено шляхом проведення анкетування серед учнів, враховуючи специфіку і потреби ліцею, навчально-матеріальну базу та освіту вчителя фізичної культури, на засіданні педради (протокол №8 від 22.06.2018) затверджено план-графік таких варіативних модулів:
5 клас – «Технологія вироблення виробів із фанери та ДВП», «Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів (ажурне випилювання)», «Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом», «Технологія побутової діяльності та самообслуговування», «Технологія виготовлення аплікацій (з текстильних та природніх матеріалів)»;
6 клас – «Технологія виготовлення ляльки - мотанки», «Технологія ліплення», «Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням (пірографія)», «Технологія побутової діяльності та самообслуговування», «Технологія приготування їжі», «Технологія вирощування кімнатних рослин»;
7 клас – «Технологія ручної обробки деревини», «Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою»; «Технологія побутової діяльності та самообслуговування», «Технологія електротехнічних робіт»;
8 клас – «Технологія оздоблення різьбленням», «Технологія виготовлення вишитих  виробів (мережка, гладь, хрестик)»;
9 клас – «Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою», «Технологія  ручної обробки деревини», «Технологія побутової діяльності та самообслуговування» (проектування власного стилю).
Викладання предмету «Технології» в 10 – 11 класах здійснюватиметься за модулями:
10 клас – «Технологія виготовлення виробів із сучасних деревних матеріалів».
11 клас – «Технологія художньої обробки деревини випилюванням».
Відповідно до статевих особливостей учнів та їх інтересів, які визначено шляхом проведення анкетування серед учнів, враховуючи специфіку і потреби ліцею, навчально-матеріальну базу та освіту вчителя фізичної культури затверджено план-графік таких варіативних модулів:
5 клас – легка атлетика (1 рік вивчення), футбол (1 рік вивчення), баскетбол (1 рік вивчення), гімнастика (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчення), туризм (1 рік вивчення);
6 клас – легка атлетика (2 рік вивчення), футбол (2 рік вивчення), баскетбол (2 рік вивчення), гімнастика (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчення), туризм (2 рік вивчення);
7 клас – легка атлетика (3 рік вивчення), футбол (3 рік вивчення), гімнастика (3 рік вивчення), баскетбол (3 рік вивчення), волейбол (3 рік вивчення);
8 клас – легка атлетика (4 рік вивчення), футбол (4 рік вивчення), баскетбол (4 рік вивчення), волейбол (4 рік вивчення);
9 клас – легка атлетика (5 рік вивчення), футбол (5 рік вивчення), баскетбол (5 рік вивчення), волейбол (5 рік вивчення);
10 клас – футбол (6 рік вивчення), волейбол (6 рік вивчення), баскетбол (6 рік вивчення);
11 клас – футбол (7 рік вивчення), волейбол (7 рік вивчення), баскетбол (7 рік вивчення).     
Поділ класів на групи при вивченні інформатики в 2, 5, 6, 7, 9 класах здійснюватиметься відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 №128. 
Предмети, на які виділяється дробова кількість годин (0,5; 1,5; 2,5) вивчатимуться наступним чином:

Предмет

Клас

К-ть годин на тиждень

І семестр

ІІ семестр

Українська мова

2

3,5

4

3

 

3

3,5

4

3

 

4

3,5

4

3

Літературне читання

2

3,5

3

4

 

3

3,5

3

4

 

4

3,5

3

4

 

Решта предметів будуть вивчатися через тиждень протягом року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2018 року і закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, навчальний рік у дошкільному підрозділі розпочинається 3 вересня 2018 року і закінчується 31 травня 2019 року.

З 01 червня по 31 серпня 2019 року триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Терміни канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться:

осінні – з 20 жовтня по 28 жовтня 2018 року;

зимові – з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

весняні – з 23 березня по 31 березня 2019 року.

літні – з 01 червня по 31 серпня 2019 року.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Для дітей від 3 до 6 (7)років проводяться заняття тривалістю:

Тривалість одного заняття:

- у І різновіковій групі – 15 - 20 хвилин;

- у ІІ різновіковій групі  - 20 - 25 хвилин.

Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в І різновіковій групі не перевищує двох, у ІІ різновіковій -  трьох організованих навчальних занять.

Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 3 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року, ІІ семестр – з 14 січня 2019 року по 24 травня 2018 року. 1 вересня – Свято знань.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 20 жовтня по 28 жовтня 2018 року, зимові з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року, весняні з 23 березня по 31 березня 2019 року.

Відповідно до рішення з педагогічної ради від 07.06.2018 №7 та з метою недопущення  перевантаження дітей 6-річного віку для учнів першого класу проводяться додаткові канікули з 18 по 24 лютого 2019 року. 

Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол від 22.06.2018 №8) для учнів 1-4 класів навчальні екскурсії та навчальна практика для учнів 5 - 8, 10 класів в закладі проводитись буде протягом навчального року.

У випускних 4, 9, 11 класах проводиться державна підсумкова атестація  навчальних досягнень учнів відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Початок занять о 8.30 годині. Тривалість уроків у 1класі — 35 хв., 2-4 класи — 40 хв., 5-11 класи — 45 хв.. Тривалість перерв — 10 хв., а після 2 та 3 уроків — по 20 хв.

Директор ліцею                                                                                           Н.Я.Загоруйко

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Июнь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz