Четверг, 19.09.2019, 01:09
Сайт комунального закладу "Опорна школа "Оскільський ліцей Оскільської сільської ради 
Ізюмського району Харківської області"" 2019/2020 навчальний рік
Головна | Реєстрація | Вхід Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Допрофільна підготовка та профільне навчання [0]
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 57
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Пояснювальна записка
до навчального плану
комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей
Оскільської сільської ради
Ізюмської району Харківської області»»
на 2019/2020 навчальний рік

І. Загальні засади

Навчальний план складено на підставі освітніх програм комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»»:
у початкових класах:
- у 1-2 класах – освітня програма І ступеня (1, 2 клас) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 10.06.2019 протокол №17);
- у 3-4-х класах – освітня програма І ступеня (3, 4 класи) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 10.06.2019 протокол №17);
в основній школі (перший, другий цикл):
- у 5-9-х класах – освітня програма ІІ ступеня (5-9 класи) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 10.06.2019 протокол №17);
у старшій школі (профільна середня):
- у 10 - 11 класах – освітня програма ІІІ ступеня (10 -11 класи) комунального закладу «Опорна школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»» (схвалено на засіданні педагогічної ради, від 10.06.2019 протокол №17).
Освітній процес у закладі дошкільної освіти буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, наказів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012 № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (лист МОН України від 01.08.2017 № 1/11-7684).  Додатка до листа КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».
Мова навчання у закладі – українська.
Заклад освіти є ліцеєм, який у своїй структурі має  заклад дошкільної освіти, початкову школу, гімназію і працює за 5-денним робочим тижнем.
Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2016), рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 09.11.2015 №1/11- 16163).
Освітній процес у закладі дошкільної освіти буде здійснюватися за напрямами: гуманітарний та фізкультурно-оздоровчий.
Навчання у 10-класі здійснюватиметься за академічним спрямуванням з поглибленим вивченням математики, в 11 класі – з поглибленим вивченням географії.
За рішенням педагогічної ради від 10.06.2019 протокол №17, курси за вибором оцінюються за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів, бали виставляються на сторінках класних журналів; факультативи та індивідуальні і групові заняття, консультації – не оцінюються, записи здійснюються в окремому журналі.
Мережа ліцею складатиме 12 класів,  205 учнів.
Навчальний план складено для закладу освіти з українською мовою навчання.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Планування освітнього процесу для дітей закладу дошкільної освіти здійснюється за лініями розвитку, з реалізацією блочно-тематичного принципу та організацій життєдіяльності вихованців, організовано освітню зайнятість за різними формами. Однією з форм роботи є заняття, тип яких визначає вихователь залежно від:
спрямованості змісту (предметне, інтегроване, комплексне);
дидактичних цілей на формування нових знань (предметні, навчально-ігрові, сюжетно-ігрові), на закріплення засвоєних знань (інтегровані, комплексні, предметні, заняття-змагання, вікторини, конкурси, турніри);
способу організації (групові, підгрупові, індивідуальні).
Планування та організація життєдіяльності в закладі дошкільної освіти здійснюється за режимними моментами з урахуванням блочно-тематичного принципу планування. Рівномірно розподіляються види активності за освітніми лініями розвитку протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої зайнятості передбачається самостійна діяльність дітей: продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та інші. За планом вихователя здійснюється індивідуальна робота.
В освітньому процесі реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти. Зміст інваріантної складової забезпечується через програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (2016).
Варіативна складова Базового компонента дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм:
себе треба знати, про себе треба дбати».-  Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (Лист ІІТЗО від 08.11.2013 №14.1/12-Г-632) - інтегрується в освітні лінії: особистість дитини та дитина в соціумі.
Україна-моя Батьківщина. Парціальна програма національно-дошкільного віку. (Лист ІІТЗО від 25.03.2016 №2.1/12-Г-85)– інтегрується в освітніх лініях: особистість дитини, дитина в соціумі, дитина в світі культури, гра дитини.
Навчальний план передбачає реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти: інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій інтегруються завдання і зміст парціальних програм у зміст різних видів діяльності дітей передбачені додаткові години на предмети та курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття. Зміст варіативної складової навчального плану конкретизовано з урахуванням індивідуальних освітніх потреб учнів і можливостей закладу щодо навчально-методичного та кадрового забезпечення.
З метою виховання соціально-компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей, відповідальних громадян країни, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських цінностей та розвитку здібностей учнів, відведено години на вивчення курсів за вибором:
Виділяються додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової:
- з метою виконання освітніх програм:
образотворче мистецтво — 3-4 клас — по 0,5 години на тиждень;
музичне мистецтво - 3-4 клас — по 0,5 години на тиждень.
З метою виконання програм за математичним  профілем виділяються додаткові години:
- в 10 класі:
математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) — 6 годин на тиждень;
іноземна мова – 1 година на тиждень.
З вибірково - обов’язкових предметів в 10 класі:
інформатика – 2 години на тиждень;
технології – 1 година на тиждень.
З метою виконання програм за географічним профілем виділяються додаткові години:
- в 11 класі:
географія – 4 години на тиждень;
алгебра і початки аналізу – 1 година на тиждень;
геометрія — 1 година на тиждень;
іноземна мова (німецька) – 1 година на тиждень;
історія України – 0,5 години на тиждень.
З метою утвердження патріотизму та національної самосвідомості учнівської молоді -  на вивчення предмету «Захист Вітчизни»  - в 10-11 класах відводиться додатково по 0,5 години на тиждень.
Відведено години на вивчення курсу «Харківщинознавство» у 8, 9 класах  закладу  по 1 годині на тиждень; курсу “Православна культура Слобожанщини” у 7  класі -  0,5 години на тиждень, у 6 класі - 1 година на тиждень.
З метою виховання високої читацької і загальної культури, почуття національної свідомості, відводиться додатково 0,5 години на тиждень на вивчення факультативного курсу у 6 класі «Шкільна риторика».
Відведено 1 годину в 5 класі для вивчення факультативного курсу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», з метою створення умов для формування громадських та соціальних компетентностей здобувачів освіти, вирішення конфліктів, ненасильницької поведінки.
З метою виховання соціально-компетентних, критично мислячих і толерантних особистостей, відповідальних громадян країни, формування емоційно-ціннісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських цінностей та розвитку здібностей учнів, відведено години на вивчення курсів за вибором:
-  1  година  на тиждень на вивчення у 8 класі курсу «Креслення»;
-  1 година на тиждень на вивчення у 8 класі курсу «У світі поетичного слова».
З метою розвитку здібностей учнів, з урахуванням інтересів і потреб відведено години на вивчення курсів:
- «Українознавство» у 7 класі - 1 година на тиждень;
- «Життя рослин» у 7 класі - 1 година на тиждень;
- «Лісознавство з основами лісівництва. Дендрологія» в 10 класі – 0,5 години на тиждень;
На вивчення предмету «Я досліджую світ» у 1 та 2 класах – по 1 годині на тиждень.
З метою належної підготовки учнів до ЗНО, врахуванням побажань батьків та кращого засвоєння програмового матеріалу, поглиблення і систематизації знань, розвитку творчих здібностей, практичних навичок учнів, удосконалення орфографічної грамотності учнів, відводиться на проведення індивідуальних занять та консультацій:
в 5 – их класах з англійської мови – по 1 годині на тиждень;
в 7 класі з української мови – 0,5 години на тиждень;
у 8 класі з української мови – 0,5 години на тиждень;
в 9 класі з української мови – 1 година на тиждень;
в 11 класі з української мови – 1 година на тиждень.
З метою популяризації споживчих знань, спрямованих на виховання цивілізованого, культурного, активного споживача відводиться:
- на вивчення курсу «Фінансово-грамотний споживач» - 1 година на тиждень у 6 класі.
З метою формування духовності і виховання творчої активної особистості, інтеграції  географії та етнографії  відводиться:
-   на вивчення курсу «Етногеографія» - по 0,5 години на тиждень у 5 –их класах.
З метою створення умов для формування моральної культури і культури поведінки учнів відведено по 1 годині на тиждень в 5-6 класах закладу на вивчення курсу “Етика”.
Відповідно до статевих особливостей учнів та їх інтересів, які визначено шляхом проведення анкетування серед учнів, враховуючи специфіку і потреби ліцею, навчально-матеріальну базу та освіту вчителя фізичної культури, на засіданні педради (протокол №17 від 10.06.2019) затверджено план-графік таких варіативних модулів:
5 клас – «Технологія обробки деревних матеріалів (ДВП, фанера)», «Технологія ажурного випилювання», «Технологія ажурного випилювання», «Технологія обробки деревини», «Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом», «Технологія виготовлення аплікацій (з текстильних та природніх матеріалів)»;
6 клас – «Технологія виготовлення ляльки - мотанки», «Технологія ліплення», «Технологія ліплення» «Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням (пірографія)», «Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та декоративними швами», «Технологія приготування їжі;
7 клас – «Технологія ручної обробки деревини», «Технологія оздоблення мозаїкою»; «Технологія оздоблення мозаїкою», «Технологія електротехнічних робіт»;
8 клас – «Технологія оздоблення різьбленням», «Технологія виготовлення вишитих  виробів», «Технологія приготування їжі», «Технологія виготовлення швейних виробів ручним способом»;
9 клас – «Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою», «Технологія  ручної обробки деревини».
Викладання предмету «Технології» в 10 – 11 класах здійснюватиметься за модулями:
10 клас –  «Дизайн предметів інтер’єру», «Техніка декоративно-ужиткового мистецтва»;
11 клас – «Техніка декоративно-ужиткового мистецтва», «Дизайн предметів інтер’єру», «Креслення».
Відповідно до статевих особливостей учнів та їх інтересів, які визначено шляхом проведення анкетування серед учнів, враховуючи специфіку і потреби ліцею, навчально-матеріальну базу та освіту вчителя фізичної культури затверджено план-графік таких варіативних модулів:
5 клас – легка атлетика (1 рік вивчення), футбол (1 рік вивчення), баскетбол (1 рік вивчення), гімнастика (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчення), туризм (1 рік вивчення);
6 клас – легка атлетика (2 рік вивчення), футбол (2 рік вивчення), баскетбол (2 рік вивчення), гімнастика (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчення), туризм (2 рік вивчення);
7 клас – легка атлетика (3 рік вивчення), футбол (3 рік вивчення), гімнастика (3 рік вивчення), баскетбол (3 рік вивчення), волейбол (3 рік вивчення);
8 клас – легка атлетика (4 рік вивчення), футбол (4 рік вивчення), баскетбол (4 рік вивчення), волейбол (4 рік вивчення);
9 клас – легка атлетика (5 рік вивчення), футбол (5 рік вивчення), баскетбол (5 рік вивчення), волейбол (5 рік вивчення);
10 клас – футбол (6 рік вивчення), волейбол (6 рік вивчення), баскетбол    (6 рік вивчення);
11 клас – футбол (7 рік вивчення), волейбол (7 рік вивчення), баскетбол  (7 рік вивчення).
Поділ класів на групи при вивченні інформатики в 2, 3, 5-Б, 6, 7, 8, 10 класах здійснюватиметься відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 №128.
Предмети, на які виділяється дробова кількість годин ( 0,5; 1,5; 2,5 ) вивчатимуться наступним чином:

Предмет Клас К-ть годин на тиждень І семестр ІІ семестр
Українська мова 2 3,5 4 3
  3 3,5 4 3
  4 3,5 4 3
Читання 2 3,5 3 4
Літературне читання 3 3,5 3 4
Літературне читання 4 3,5 3 4

Решта предметів будуть вивчатися через тиждень протягом року.       

ІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2019/2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня 2019 року і закінчується не пізніше 1 липня 2020 року.
Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, навчальний рік у дошкільному підрозділі  розпочинається 2 вересня 2019 року і закінчується  29 травня 2020 року.
З 01 червня по 31 серпня 2020 року триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Терміни канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться:
осінні – з 21 жовтня по 27 жовтня 2019 року;
зимові – з 30 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;
весняні – з 21 березня по 29 березня 2020 року.
літні – з 01 червня по 31 серпня 2020 року.   
У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.
Для дітей від 3 до 6 (7) років проводяться заняття тривалістю:
Тривалість одного заняття:
- у І різновіковій групі – 15 - 20 хвилин;
- у ІІ різновіковій групі  - 20 - 25 хвилин.  
Максимально допустима кількість занять у першій половині дня в І різновіковій групі не перевищує двох, у ІІ різновіковій -  трьох організованих навчальних занять.
Тривалість перерв між заняттями – 10 хвилин.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з   2 вересня 2019 року по 27 грудня 2019 року, ІІ семестр – з 13 січня 2020 року по 29 травня 2020 року.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 21 жовтня по 27 жовтня 2019 року, зимові з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року, весняні з 21 березня по 29 березня 2020 року.  
Відповідно до рішення з педагогічної ради від 10.06.2019 №17 та з метою недопущення перевантаження дітей 6-річного віку для учнів першого класу проводяться додаткові канікули з 17 по 23 лютого 2020 року.
Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол від 24.06.2019 №18) для учнів 1-4 класів навчальні екскурсії та навчальна практика для учнів 5 - 8, 10 класів в закладі проводитись буде протягом навчального року.
У випускних 4, 9, 11 класах проводиться державна підсумкова атестація  навчальних досягнень учнів відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.
Початок занять о 8.30 годині. Тривалість уроків у 1 класі — 35 хв., 2-4 класи — 40 хв., 5-11 класи — 45 хв.. Тривалість перерв — 10 хв., а після 2 та 3 уроків — по 20 хв.

Директор ліцею Н.Я.Загоруйко

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Сентябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz